VALBEZKO

Specializujeme se na bezpečnost práce, požární ochranu a ochranu životního prostředí.

Správné nastavení bezpečnosti práce vnímáme jako prioritu pro vaši firmu a především vaše zaměstnance.

Působíme v Pardubickém, Královéhradeckém, Středočeském a Jihočeském kraji, v kraji Vysočina a také v Praze.

Nabídka služeb

po
Požární ochrana
Školení zaměstnanců
Školení vedoucích zaměstnanců
Vypracování požárních předpisů
Provádění cvičného požárního poplachu
Odborná příprava preventistů PO
Návrh požárního značení
Kontrola provozuschopnosti PBZ
Zastupování zaměstnavatele při jednání se státním požárním dozorem
bozp
BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Vypracování dokumentace BOZP
Školení zaměstnanců
Školení vedoucích pracovníků
Vypracování místních provozních bezpečnostních předpisů
Provádění prověrek BOZP
Řešení pracovních úrazů
Vyhledávání a vyhodnocení rizik na pracovišti
Zastupování zaměstnavatele při
jednání s kontrolními orgány státní správy
ozp
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Ochrana ovzduší
Ekologická újma
Ochrana vod
Zacházení s obaly
Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi
Prevence závažných havárií
Školení zaměstnanců
Zastupování zaměstnavatele při jednání s kontrolními orgány státní správy
7 DŮVODŮ, PROČ SI VYBRAT PRO BEZPEČNOST VAŠICH ZAMĚSTNANCŮ PRÁVĚ VALBEZKO
1. Nabízíme komplexní služby – už vám bude stačit jen jeden bezpečák
Způsobilost k provádění výkonů v oblasti BOZP, PO, OŽP (podnikové ekologie) a HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).
2. Pečlivost a osobní přístup
Ke všem klientům přistupujeme osobně a svou práci bereme jako poslání.
3. Všechny dokumenty přehledně na jednom místě
Nechceme, aby oblast BOZP, PO a podnikové ekologie znamenala pro vaši firmu zbytečnou administrativní zátěž. Chceme vám to usnadnit, a proto všechny dokumenty najdete na jednom místě v klientské zóně.
4. Jsme tu pro vás i v kritických situacích
V případě, že se vám stane na pracovišti vážný pracovní úraz nebo čekáte kontrolu od kontrolního orgánu či nastane mimořádná situace, zvedneme vám telefon a pomůžeme situaci řešit.
5. Vyznáme se na úřadech, vyřídíme vše potřebné za vás
Rychle zařídíme vše potřebné na úřadech a místech kontrolních orgánů HZS, KHS, OIP, ČIŽP.
6. Hlídáme vaše termíny a přinášíme aktuální informace
Přinášíme vám aktuální informace, hlídáme kontroly zdravotních prohlídek vašich zaměstnanců a nenecháme propadnout vaše směrnice.
7. O cenách máte přehled ihned
Jsme férová a transparentní firma. Všechny ceny kalkulujeme na míru potřebám vašich provozoven. Po první nezávazné návštěvě u vás budete mít jasno, kolik vás bude stát naše spolupráce.
OBJEDNEJTE SI VSTUPNÍ KONZULTACI ZDARMA