BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Vypracování legislativou požadovaných dokumentů v oblasti BOZP

Maximálně zjednoduším vaše úsilí v této oblasti.

Vypracování místních provozních bezpečnostních předpisů

Společně projdeme vaše provozovny a navrhnu předpisy, které budou vyhovovat legislativě a také podpoří bezpečí vašich zaměstnanců.

Provádění prověrek BOZP

Maximálně zjednoduším vaše úsilí v této oblasti.

Výkon odborně způsobilé osoby v prevenci rizik

Vyhledávání a hodnocení rizik na vašem pracovišti, včetně návrhu na eliminování rizik.

Zastupování zaměstnavatele při jednání s orgány státní správy

Zařídím za vás vše potřebné u kontrolních orgánů v rámci ČR (OIP, KHS).

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Zajistím odbornou pomoc při řešení a odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Školení v oblasti BOZP
Školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců

Zajištění školení zaměstnanců v oblasti BOZP.

Zajištění odborného školení

Školení řidičů referentských vozidel, práce ve výškách, seznámení s předpisy o zacházení s elektrickým zařízením dle § 4 vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění atd.

Jak probíhá spolupráce?

Domluvíme si nezávaznou schůzku. Navštívím vaši provozovnu a provedu vstupní audit na všech vašich pracovištích. Na základě auditu stanovím rozsah dokumentace a osnovy školení vašich zaměstnanců.

Průběh činnosti u zákazníka

  1. Provedení vstupního auditu
  2. Zpracování výsledku auditu objednavatele
  3. Projednání výsledků auditu s vedením organizace/společnosti.
Výsledek naší spolupráce
Navržení systému BOZP pro vaše provozovny
Provádění pravidelných kontrol a prověrek
Provedení kontrol zařízení
Zajištění metodické a poradenské činnosti při šetření pracovních úrazů
Zpracování BOZP dokumentace
Zajištění poradenství BOZP
Doplnění bezpečnostního značení
Nápravná opatření pro zajištění bezpečného pracovního prostředí
Kritické situace a pracovní úrazy

Vypracováním dokumentace moje práce nekončí. Jsem tady i ve chvílích, kdy řešíte na pracovišti závažný pracovní úraz. 

Všechny potřebné dokumenty na jednom místě

Pro usnadnění administrativy nabízím mým klientům veškerou dokumentaci v klientské zóně.

OBJEDNEJTE SI VSTUPNÍ KONZULTACI ZDARMA